CKEditor Sample

"Kama" skin:

"Office 2003" skin:

"V2" skin: